Announcements‎ > ‎

Đổi Giờ

posted Oct 5, 2014, 8:19 AM by Viet OC Soccer   [ updated Oct 5, 2014, 8:20 AM ]

Xin các đội bóng lưu ý: 
Bắt đầu từ Lượt Về giờ thi đấu sẽ được thay đổi sớm hơn 1/2 giờ.
Xin các đội bóng kiểm tra Lịch Thi Đấu trước khi ra sân.

BTC,
Viet OC Soccer