Announcements‎ > ‎

Las Vegas 2015 Men's Friendship Tournament

posted Dec 21, 2014, 8:35 AM by Viet OC Soccer   [ updated Dec 21, 2014, 8:36 AM ]
http://www.friendshipsports.com/men-s--january-2015.html

BTC Viet OC Soccer sẽ tài trợ lệ phí ghi danh cho đội tuyển Thanh Niên tham dự giải túc cầu hàng năm Men's Friendship Tournament Las Vegas 2015 được tổ chức vào Jan-17 và Jan-18 tại Las Vegas.  Thành phần tham dự sẽ được tuyển chọn từ các đội bóng Thanh Niên.  Thân mời các đội bóng Thanh Niên liên lạc với BTC để biết thêm chi tiết.