Announcements‎ > ‎

!!! Ready for KICK-OFF !!!

posted Sep 2, 2014, 10:35 PM by Viet OC Soccer   [ updated Sep 2, 2014, 10:39 PM ]


Xin lưu ý:

- BTC yêu cầu các đội bóng cùng cầu thủ check-in 1/2 hours trước khi trận đấu bắt đầu.
- Danh tính cầu thủ phải được chứng minh bằng giấy tờ hợp lệ (bản chính): bằng lái, hộ chiếu, hoặc giấy khai sanh nếu có sự yêu cầu từ BTC.
- Good luck to you all !!!
Comments