Announcements‎ > ‎

Thay Đổi Giờ Thi Đấu - Week 10

posted Nov 19, 2014, 9:20 AM by Viet OC Soccer   [ updated Nov 19, 2014, 9:20 AM ]
BTC xin thông báo giờ thi đấu của 2 trận Tam Bien vs. Đà Nẵng và trận Viet United vs. Đại Việt vào cuối tuần này được thay đổi như sau:


Xin các đội lưu ý,
BTC VOCS