Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Oct 12, 2014, 4:19 PM by Viet OC Soccer   [ updated Oct 13, 2014, 8:00 AM ]

Kết thúc lượt đi, Ban Tổ Chức đã có cuộc họp rút kinh nghiệm và xử lý tình huống trên sân nay thông báo:

1. Tất cả các đội bóng đã đăng ký 20 cầu thủ không được bổ sung hay thay đổi cầu thủ. (Theo Điều Lệ 7, Mục a,b,c)
2. Cảnh cáo cầu thủ Bình Võ đội Đại Việt có những hành vi phi thể thao trên sân (phản ứng trọng tài, tự động bỏ ra sân), nếu tái phạm lần nữa sẽ bị loại khỏi giải.

Ban Tổ Chức,