Announcements‎ > ‎

Thông Báo

posted Apr 22, 2015, 8:57 AM by Viet OC Soccer

Hội Túc Cầu Việt OC Soccer xin thông báo:
1. Sau 4 tháng sữa chữa sân Haster sẽ được hoạt động lại từ ngày 2 tháng 5 năm 2015, thân mời tất cả các đội bóng tham gia sinh hoạt, tùy theo số đội BTC sẽ đưa ra những kế hoạch cho hoạt động tới cho cả các đội THANH NIÊN và TRUNG NIÊN.
2. Tổ chức hướng dẫn đá banh cho các em từ 10 tuổi trở lên:
     - BTC sẽ mở lớp hướng dẫn đá banh cho các em từ 10 tuổi đến 14 tuổi.
     - Sinh hoạt mỗi sáng Chủ Nhật từ 8 giờ đến 9g30 sáng, bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9.
BTC thân mời tất cả các phụ huynh có các cháu muốn tham gia chơi đá banh hãy ghi danh càng sớm càng tốt để tiện việc sắp xếp. 

Xin liên lạc đại diện BTC:
Anh Đức Phạm: (626)-217-8120
Anh Khang Lê: (714) 889-0931

Comments