Announcements‎ > ‎

THƯ MỜI

posted Aug 1, 2014, 10:09 PM by Viet OC Soccer   [ updated Aug 3, 2014, 3:05 PM ]
Nhằm mục đích duy trì phong trào túc cầu người Việt quận Cam với những giải đấu trung thực, thân thiện và lành mạnh.  Hội túc cầu Viet OC Soccer League thân mời đại diện các đội bóng cùng đến tham dự buổi họp để giới thiệu, phổ biến điều lệ, và thủ tục ghi danh tham dự giải.

Thời Gian:
        TUESDAY, AUGUST 5, 2014 @ 7:00 PM
Địa Điểm:  
        12332 ADELLE STREET
        GARDEN GROVE, CA 92841
        (Click here for map)

Viet OC Soccer League rất mong sự tham dự đầy đủ của đại diện các đội bóng vì mục đích chung cùng nhau đóng góp, xây dựng, và phát triển phong trào.

Thân Chào,
BTC

Comments